การเดินทางไปตะวันตก ตอนที่ 1-12

การเดินทางไปตะวันตก ตอนที่ 1-12

Xi Xing Ji (The Westward) การเดินทางไปตะวันตก ซับไทย ารเดินทางไปตะวันตกเป็นการสมคบคิดของสวรรค์! หลังจากพระสูตรหายสาบสูญไปนานกว่าทศวรรษสวรรค์ก็ส่งกองทัพออกไปค้นหาเพื่อไม่ให้พระสูตรตกอยู่ในเงื้อมมือของสวรรค์อีกครั้งการเดินทางสู่ตะวันตกก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง