ข้าคือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1-10

ข้าคือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ตอนที่ 1-7

ฉือเจียง เด็กอัจฉริยะในวัย7ขวบ ที่ได้มายังต่างโลก เพื่อหาสาเหตุ ป้องกันและไขปริศนาการเติบโตที่ผิดปกติของเขา ด้วยสมองที่มีพรสวรรค์และสติปัญญา เขาเดินในเส้นทางอมตะเพื่อกลายเป็นเทพเจ้าในตำนานเพื่อคืนชีวิตในแบบปกติของเขา …