พี่ปลาเค็ม ตอนที่ 1-4

พี่ปลาเค็ม ตอนที่ 1-4

กล่าวถึงเรื่องประจำวันของปลาเค็มตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า”พี่ปลาเค็ม”