นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน

ใน ‘น้องสาวขุนนางทรราช’ หลินหว่านเขียนเอาไว้ว่า…‘เหลียงเฟิงอวี่’ นิยายเรื่องนี้ข้าไม่ได้เขียน แปลไทย จะมอบหัวใจให้หลี่หลิงเยี่ยน และถอนหมั้นกับหลี่หลิงหว่าน‘ฉุนอวี๋ฉี’ แม้ไม่อาจเคียงคู่กับหลี่หลิงเยี่ยนได้ แต่ก็ขออยู่ด้านหลัง คอยขจัดทุกอุปสรรคในชีวิตให้นาง‘หลี่เหวยหยวน’ แม้ไม่รู้จักความรัก แต่ก็พร้อมให้หลี่หลิงเยี่ยนเป็นแสงสว่างเดียวในใจผู้ใดอาจหาญทำให้นางขุ่นเคืองใจเป็นต้องสิ้นชีพ!

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

( จบ )