บันทึกปิ่น

ท่ามกลางราตรีอันมืดมิด พลันเกิดพายุฝนโหมกระหน่ํา บันทึกปิ่น แปลไทย ทิวเขาไกล ใกล้ โตรกธารสั้นยาว ล้วนไม่เหลือเค้าด้วยพายุที่จู่ๆ ก็มาเยือน จนทําให้ เสียรูปไปทีละน้อยทางข้างหน้ามัวลงทุกขณะ เส้นทางเลียบภูเขานอกนครฉางอัน ปลูกดอกกานพลูอยู่ทั่ว พวกมันถูกพายุฝนกระหน่ําซัดจนร่วงพรู ดอกไม้ งามราวแพรไหมช่อแล้วช่อเล่าหักโค่นกลางห่าฝน ร่วงลงบนถนนโคลน กลางดึกไร้ผู้พบเห็น

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

เล่มที่ 6 

เล่มที่ 7 

เล่มที่ 8 

( จบ )