ประตูอสูรรุ่งรัตติกาล

อสูรนั้นอย่างมากก็โจมตีมนุษย์ตามสัญชาตญาณ

แต่คนที่ทำลายกันเองจนจะหมดเผ่าพันธุ์ ก็มีเพียงมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแหละ

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

เล่มที่ 6 

เล่มที่ 7 

( จบ )