ผนึกสวรรค์ สยบมาร สะท้านเทพ

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาหนุ่มมสอบตก นามว่า เมิ่งฮ่าว ผู้ถูกบังคับให้เข้าสังกัดสำนักของผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อสำเร็จเป็นเซียน ซึ่งในดินแดนของผู้ฝึกตนแห่งนี้ ผู้เข้มแข็งกลืนกินผู้อ่อนแอ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามกฎของธรรมชาติ

เมิ่งฮ่าวต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในดินแดนแห่งนี้ ด้วยพื้นเพจิตใจที่ใฝ่ศึกษาในตำราของขงจื้อ

และวิถีแห่งเต๋าตั้งแต่เล็กจนโต จนหลอมรวมเป็นนิสัยประจำตัว

ช่วยปูพื้นจนเป็นเส้นทางทอดสู่การเป็นวีรบุรุษผู้กล้าที่แท้จริง

ผนึกสวรรค์ มีความหมายว่าอย่างไร ความลับนี้ เราสามารถค้นหาไปพร้อมกับการเดินทาง

บนดินแดนแห่งเซียนของเมิ่งฮ่าวที่ชวนให้ตื่นเต้นเร้าใจทุกฝีก้าว

1 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

2 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

3 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

4 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

5 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

6 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

7 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

8 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

9 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

10 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้