ยอดหญิงเทพสมุนไพร

เมื่อหญิงจากยุคปัจจุบันต้องมาเข้าร่างของลูกสาวที่เกิดจากอนุ

แล้วต้องแต่งเสริมมงคลเป็นภรรยาเอกให้กับนายท่าน

ที่ป่วยหนักคนหนึ่ง ทว่ากฎของตระกูลนี้มีอยู่ว่าภรรยาเอก

ต้องมาจากลูกที่เกิดจากภรรยาเอกเท่านั้น ความลับของชาติกำเนิด

และชีวิตในเรือนที่ต้องรบรากับบรรดาเหล่าอี๋เหนียงของสามีจึงบังเกิด

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

( จบ )