ยากูนาระ มัก คัป โมะ ภาค 2 ตอนที่ 1-5

ยากูนาระ มัก คัป โมะ ภาค 2 ตอนที่ 1-5

ความจากภาค 1 ตัวละครหลักฮิเมโนะ โทโยคาวะย้ายไปที่เมืองทาจิมิจังหวัดกิฟุซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพร้อมกันกับพ่อซึ่งลาออกจากอาชีพพนักงานเงินเดือน จากนั้นเธอก็เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนของแม่ เธอถูกนาชิ มิกะเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ได้เจอกันนานชวนเข้าชมรมศิลปะเซรามิค จากนั้นชีวิตที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเซรามิคที่สดใสและสนุกสนานกับนาโอโกะ นารุเสะ, โทโกะ อาโออิและสมาชิกชมรมคนอื่นๆก็เริ่มขึ้น!