ย้อนอดีตพิชิตใจเธอ

เมื่อมองภาพบรรยากาศที่ครึกครื้นเบื้องหน้า ผมก็เหมือนตก อยู่ในภวังค์ ย้อนอดีตพิชิตใจเธอ แปลไทย ยกแก้วเหล้าขึ้นอย่างเงียบๆและกระดูกทุกอย่าง ลงไปด้วยความยากลําบาก แก้วที่หนึ่งแก้วที่สองแล้ว ผมไม่ แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าดื่มลงไปกี่แก้ว แม้กระทั่งสิ่งที่ผมเพิ่งจะ ดื่มเข้าไปมันคือเบียร์หรือเหล้าขาวหรือเพียงแค่น้ําเปล่า ผม ไม่สามารถบอกได้ถึงรสชาติ ยิ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเหล้าที่ใครยุ ยงให้ดื่ม ผมนั่งอยู่บนที่นั่งและเหลือบมองไปรอบๆ

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

เล่มที่ 6 

เล่มที่ 7 

เล่มที่ 8 

เล่มที่ 9 

เล่มที่ 10 

เล่มที่ 11 

เล่มที่ 12 

( จบ )