รถไฟข้ามเวลา ตอนที่ 1-12

รถไฟข้ามเวลา ตอนที่ 1-12

เรื่องราวการพูดคุยของสาวๆ ระหว่างรอข้ามทางรถไฟ