ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13

ล่าอสูรกาย (ภาค2) ตอนที่ 1-13

อุชิโอะเคยคิดว่าเรื่องที่พ่อเล่าเรื่องหอกอสูรในตำนานภายในวัดเป็นเพียง เรื่องเหลวไหล แต่เพื่อช่วยตระกูลจากปีศาจ ทำให้เขาต้องปล่อยโทระออกมาจากหอก