ศาสตราจักรวาลออนไลน์

ฟุบ! เสียงปิดหนังสือดังขึ้น ก่อนจะหยิบหนังสือไปเก็บบนชั้นหนังสือ Weapon of Universe แปลไทย “เฮ้อ!…อ่านครบหมดจนได้”เสียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งถอนหายใจออกมา เขาอายุประมาณ 18 ปี หน้าตาธรรมดาทั่วไป สูงประมาณ 170 เซนติเมตร รูปร่างผอมไม่มี กล้ามเนื้อเหมือนไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย เด็กหนุ่มคนนี้นั่งอยู่ท่ามกลาง Weapon of Universe แปลไทย ชั้นหนังสือที่มีอยู่จํานวนมากมายหลายร้อยชั้น ทว่าห้องสมุดที่ใหญ่โต

เล่มที่ 1 

เล่มที่ 2 

เล่มที่ 3 

เล่มที่ 4 

เล่มที่ 5 

เล่มที่ 6 

เล่มที่ 7 

เล่มที่ 8 

เล่มที่ 9 

( จบ )