สงครามจักรพรรดิทะยานสวรรค์

สงครามจักรพรรดิทะยานสวรรค์

จิตวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธในโลกปัจจุบัน ได้ทะลุข้ามไปยังโลกอื่นรวมเข้ากับความทรงจำของของเด็กหนุ่ม ที่ถูกกลั่นแกล้งตลอดเวลา จนกระทั้งขาดใจตาย

การฝึกฝนเทคนิค เก้ามังกรเทพสงคราม จะสามารถกวาดล้างศัตรูได้โดยไม่มีวันแพ้!

ขณะที่เขา มีความสามารถในการปรุงยา การสร้างอาวุธ และเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ …

ทักษะทั้งหมดนี้ คือวิถีทางแห่งราชันย์!

ตอนที่ 001 – 400

ตอนที่ 401 – 953 

ตอนที่ 954 – 1035

ตอนที่ 1036 – 1100

ตอนที่ 1101 – 1500

ตอนที่ 1501 – 1600

ตอนที่ 1601 – 1700

ตอนที่ 1701 – 1800

ตอนที่ 1801 – 1900

ตอนที่ 1901 – 2000

ตอนที่ 2001 – 2500