สู่วิถีอสุรา

เขาคือปีศาจ
ตอนที่ผู้คนต่างหลับตา
เขาลืมตาขึ้นเพื่อมองโลกที่ผู้อื่นไม่อาจมองเห็น
ฟื้นคืนสติจากเหวลึก
 ดิ้นรนออกมายังปลายเหวเพียงเพื่อมองฟ้าดินที่ผู้อื่นไม่อาจสัมผัส
เด็กหนุ่มซูหมิงเกิดและเติบโต ณ แดนหมาน ทว่าร่างกายแปลกแยกไร้ซึ่งพลังหมาน
เหตุเพราะครอบครองเศษหินพิลึกแผ่นหนึ่ง จึงทำให้เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางของการฝึกฝนพลัง…