อักขระสู่วิถีเซียน

บนภูผาศักดิ์สิทธิ์โบราณหมื่นปี สลักอักษรสี่ตัว “ หนทางสู่เซียน ”! หนุ่มน้อยผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝันเห็นภูผาศักสิทธิ์ บรรลุวิถีทางแห่งอักขระเซียน สร้างวิชาเทพเซียนร้อยพันปีอาศัยท่าทางที่เปิดเผย สร้างสมดุลให้
กับปฐพี สร้างชนเผ่ามนุษยชาติให้ยิ่งใหญ่. มวลมนุษย์ยังไม่สูญ หนทางดำรงนิรันดร์!
1-จบ : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้