Sou Xuan Lu Chen Ling Ji (The Gerent Saga) ตอนที่ 1-6

Sou Xuan Lu Chen Ling Ji (The Gerent Saga) ตอนที่ 1-6

เป็นเวลาเกือบหนึ่งพันปีที่แผ่นดินใหญ่ของ Lingzhou ถูกปกครองโดยจักรพรรดิและได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าชายทั้งแปด Sou Xuan Lu Chen Ling Ji อย่างไรก็ตาม หลังจากการครองราชย์ของจักรพรรดิที่เก้า เกิดการจลาจล The Gerent Saga ฮีโร่หลายคนจะมีบทบาทในสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้