Dimensional Sovereign มิติราชันDimensional Sovereign มิติราชัน

Dimensional Sovereign มิติราชัน

วันหนึ่งผมได้รับพลังลึกลับของ ฮาวนมูน ถ้าผมฆ่าสัตว์ประหลาดในความฝันแล้วระดับจะขึ้น ในชีวิตจริง บ้านในความเป็นจริงจะกลายเป็นฐานในความฝัน การวางกลยุทธในชีวิตจริง และมิติแห่งความฝัน จะเชื่อโยงถึงกัน ! ได้รับเงิน และความแข็งแกร่ง ………..ตอนนี้ผมกำลังจะครองโลก
ตอนที่ 1 – 179 อ่านนิยาย