Gakuen Basara

Gakuen Basara

ต้นฉบับมังงะสั้น Gakuen Basara เป็นรวมเรื่องสั้นจากนักวาดหลายคน เขียนตั้งแต่ปี 2007 ถึงปัจจุบัน ช่วงประกาศภาคทีวีอนิเมะ มีฉบับรวมเล่มแล้ว 5 เล่ม