Godly Model Creator


ซูฮ่าวที่มีความสามารถธรรมดาๆอย่างความสามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง แต่เขาต้องการที่จะแข็งแกร่งและเป็นใหญ่ จู่ๆเขาก็ได้พบกับการ์ดใบหนึ่งซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้
ตอนที่ 1 – 265 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้
ตอนที่ 266 – 300 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้
ตอนที่ 301 – 400 :ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้
ตอนที่ 401 – 430 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้
ตอนที่ 431 – 435 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้