Godly Model Creator


ซูฮ่าวที่มีความสามารถธรรมดาๆอย่างความสามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง แต่เขาต้องการที่จะแข็งแกร่งและเป็นใหญ่ จู่ๆเขาก็ได้พบกับการ์ดใบหนึ่งซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันได้

ตอนที่ 1 – 300 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

ตอนที่ 301 – 600 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

ตอนที่ 601 – 705 :ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้

ตอนที่ 706 – 800 : ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้