Lupin III ตอนที่ 1-26

Lupin III ตอนที่ 1-26

ภาคต่อของเรื่อง ลูแปง Lupin III โดยใช้ชื่อภาคว่า Lupin III – L’avventura Italiana ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรผู้เก่งกาจที่สุดในโลก เขาเดินทางรอบโลกไปโจรกรรมของมีค่าทั้งหลาย ลูแปงจะส่งข้อความบอกก่อนที่เขาจะปฏิบัติการปล้น ลูแปงไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่มีมือแม่นปืนผู้เป็นลูกน้องมือขวา ไดสุเกะ จิเกน นักดาบชั้นครูผู้ขึ้นชื่อว่าสามารถตัดได้ทุกสิ่ง โกเอมอน อิชิคาวะ และโจรสาวคนรักของลูแปง ฟูจิโกะ มิเนะ ร่วมทำงานด้วย