Lupin III Part 5 ตอนที่ 1-24

Lupin III Part 5 ตอนที่ 1-24

ลูแปงที่ถูกตั้งค่าหัวในเกมล่าครั้งใหม่จากเหล่านักฆ่า ในขณะที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายสุดๆ ลูแปงได้ออกตัวเรียกเหล่านักฆ่าให้มารวมกันที่ ดินแดนรกร้าง เพื่อแย่งชิงตัวลูแปง..