Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน เต็มรูป

เทพปีศาจหวนคืน เต็มรูป

เรื่องย่อจากผู้แต่ง

มนุษย์มีความรอบรู้นับสิบหมื่นรูปแบบของวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานต้นกำเนิดแห่งสวรรค์พิภพ

เมื่อเจดีย์แห่งทวยเทพไร้ซึ่งความยุติธรรม ปีศาจจึงถือกำเนิด

วันเวลาผ่านไป แต่ความฝันไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชื่อของเขาถูกกล่าวขานหลังจากนักท่องเที่ยวแห่งกาลเวลาหวนฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

บนโลกที่แตกต่าง เขาเติบโตขึ้น บ่มเพาะพลังปีศาจ และกลายเป็นยมทูตผู้ใช้วิญญาณ

วิญญาณกาลเวลา วิญญาณแสงจันทร์ วิญญาณอสนีสีทอง วิญญาณสุรา วิญญาณไหมดำ วิญญาณแห่งความหวัง…..

ด้วยพลังอำนาจแห่งวิญญาณบาป เทพปีศาจจะครองภพและทำทุกสิ่งที่หัวใจของเขาปรารถนา!

ตอนที่ 001 – 500

ตอนที่ 501 – 800

ตอนที่ 801 – 900

ตอนที่ 901 – 1000

ตอนที่ 1001 – 1200

ตอนที่ 1201 – 1300

ตอนที่ 1301 – 1402

ตอนที่ 1403 – 1501

ตอนที่ 1502 – 1601