The world online

ดาวเคราะใหม่‘ความหวัง’ แผนการอพยพถูกเก็บเป็นความลับ ‘โลกออนไลนน์’ เป็นส่วนสำคัญของแผน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวและเป็นความหวังใหม่
15 ปีต่อมา ในปี 2185 การทดสอบลับครั้งแรกของ ‘Earth Online’ เริ่มต้นขึ้น โดยผู้เข้าร่วมต้องลงชื่อในข้อตกลงรักษาความลับอย่างเข้มงวด มีการแข่งขันกันอย่างมากเพื่อแย่งที่ทดสอบเกมส์ในครั้งแรก
ในวันที่ 1 มกราคม 2190 เกมส์จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ
ในปี 2195 โอหยางโชวถูกฆ่าตาย ภายในเกมส์ เมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาพบว่าเขาไม่ได้เกิดใหม่ที่โบสน์ แต่เขากลับมาในวันที่ 28 ธันวาคม 2189 นั่นคือ 3 วัน ก่อนเกมส์จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ
เขาตั้งสติ เขาเกิดใหม่หลังจกตายในอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้ เขาพบว่าเขาได้เปรียบคนอื่นๆ เขามีข้อมูลที่คนอื่นๆไม่มี เขาเริ่มวางแผนว่าเขาจะทำเช่นไรต่อไป เพื่อตัวเขาและครอบครัวของเขา เขาได้วางแผนเป็นเจ้าโลก
1- จบ :ดูนิยายออนไลน์ตอนนี้