Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ตอนที่ 1-12 ซับไทย [ยังไม่จบ]

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 ตอนที่ 1-12 ซับไทย [ยังไม่จบ]

Tokyo 24-ku โตเกียวเขต 24 บนเกาะเทียมที่ถูกเรียกว่า เขตที่ 24 ชูตะ, รัน และ โคกิ กลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่เด็ก เติบโตที่นี่ จนวันหนึ่งทั้งสามได้รับการติดต่อจากสหายเก่าที่น่าจะตายไปแล้วผ่านทางโทรศัพท์ ให้เลือกอนาคตของตน