warlock of the magus world

นักวิทยาศาสตร์ที่กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง ในโลกเวทมนต์ ตัวเอกฉายา ‘เรลินผู้เหี้ยโหด’ มีความเลือดเย็น ที่ขนาดตัวร้ายยังเรียกพี่