Xian Ni ฝืนลิขิตฟ้า ข้าขอเป็นเซียน

Xian Ni ฝืนลิขิตฟ้า ข้าขอเป็นเซียน

หวังหลิน ชายหนุ่มผู้ค้นพบว่าหนทางการฝึกเซียนช่างน่าเย้ายวนยิ่ง
เซียนเหาะเหินเดินอากาศได้ดั่งใจนึก จึงมุ่งมั่นทำการทดสอบเข้าสำนักเหิงยั่ว ทว่าเขากลับสอบตก!

หวังหลินมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ หลังล้มเหลวกลับมาจึงอยากจะทดสอบอีกครั้งด้วยการออกเดินทางไปสำนักด้วยตนเอง

แต่แล้วเขาก็ได้เจอลูกปัดวิเศษที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาล!

ตอนที่ 1 – 600 

ตอนที่ 601 – 1200 

ตอนที่ 1201 – 1461 

ตอนที่ 1462 – 1549 

ตอนที่ 1550 – 1601 

ตอนที่ 1602 – 1671 

ตอนที่ 1672 – 1699 

ตอนที่ 1700 – 1800 

ตอนที่ 1801 – 1835 

ตอนที่ 1836 – 1837 

อ่านต่อข้างล่าง